موسسه اعزام دانشجو امین دانشجو پاسارگاد

خدمات اعزام دانشجو به اتریش و رومانی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: 114367

تلفن: 22132260-021
تحصیل در برترین شهر دنیا وین
تحصیل در رومانی زیباترین کشور اروپای شرقی
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
موسسه اعزام دانشجوی پاسارگاد
اعزام دانشجو به اتریش و رومانی
بصورت تکی و گروهی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به رومانی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به اتریش

خدمات بعد از ورود به اتریش

خدمات بعد از ورود به اتریش خدمات بعد از ورود از بهترین سرویس های موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد به متقاضیان و خانواده های آنان در کشور اتریش و کشور رومانی میباشد.
موسسه اعزام دانشجو برای هر یک از متقاضیان تحصیل در اتریش و تحصیل در رومانی که موفق به اخذ ویزای تحصیلی اتریش و ویزای تحصیلی رومانی شده اند ، یک نفر همراه و مشاور در کشور اتریش و کشور رومانی اختصاص میدهد. به طوری که از بدو ورود به فرودگاه در کشور اتریش یا کشور رومانی وی را پیکاپ نموده و به محل اسکانی که یا خوابگاه و یا منزل میباشد ، همراهی میکند.
بعد از اسکان دانشجوی متقاضی تحصیل در دانشگاه های اتریش و یا دانشگاه های رومانی در خوابگاه یا خانه اجاره شده ، حدود 20 روز متقاضی یا دانشجو تحصیل دراتریش یا تحصیل در رومانی با کارمندان موسسه پاسارگاد در کشور اتریش یا رومانی همراه است تا ثبت نام دانشگاه و کالج انجام شده و پس از اخذ کارت بیمه دولتی و کارت های تردد و بانکی ، کارت اقامت دانشجویی خویش را دریافت کنند.
از بهترین نقاط قوت خدمات بعد از ورود موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد به متقاضیان تحصیل در اتریش و تحصیل در رومانی که ویزای تحصیلی و ویزای شینگن دریافت کرده اند ، ساپورت و پشتیبانی شبانه روزی در کشور اتریش و کشور رومانی بعد از اخذ کارت اقامت به صورت تلفنی میباشد به طوری که دانشجوی دانشگاه های اتریش و دانشگاه های رومانی در هیچ شرایطی بدون مشاور نیست و تنها نمی ماند.