موسسه اعزام دانشجو امین دانشجو پاسارگاد

خدمات اعزام دانشجو به اتریش و رومانی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: 114367

تلفن: 22132260-021
تحصیل در برترین شهر دنیا وین
تحصیل در رومانی زیباترین کشور اروپای شرقی
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
موسسه اعزام دانشجوی پاسارگاد
اعزام دانشجو به اتریش و رومانی
بصورت تکی و گروهی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به رومانی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به اتریش

سیستم آموزشی تحصیل در اتریش

سیستم آموزشی اتریش به صورت زیر و قابل فهم در یک نگاه از طرف موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد برای متقاضیان تحصیل در اتریش تدوین شده است.

نظام آموزشی تحصیل در اتریش متشکل از بخشهای زیر می باشد.
دوره یک ساله آمادگی 5 سالگی
ابتدای در دبستان 6 سالگی
متوسطه عمومی 10 سالگی
متوسطه در دبیرستان یا کالج تخصصی 14 سالگی
امتحان نهایی ورودی به دانشگاه 18 یا 19 سالگی
دیپلم دبیرستان

کاردانی ارزیابی می گردد 2 تا 3 ساله دیپلم
کارشناسی 3 تا 4 سال تحصیل مدرک magister
کارشناسی ارشد 1 تا 2 سال تحصیل مدرک magister
دکترا ارزیابی می گردد متوسطه در دبیرستان یا کالج تخصصی مدرک doktora