موسسه اعزام دانشجو امین دانشجو پاسارگاد

خدمات اعزام دانشجو به اتریش و رومانی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: 114367

تلفن: 22132260-021
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
موسسه اعزام دانشجوی پاسارگاد
اعزام دانشجو به اتریش و رومانی
بصورت تکی و گروهی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به رومانی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به اتریش
کنسرواتوار عالی موسیقی اتریش

فرم ارزشیابی


کشور مد نظر :  
نام و نام خانوادگی :  
سن :  
جنسیت :  
آخرین مدرک تحصیلی :  
دانشگاه محل تحصیل :  
رشته تحصیلی :  
معدل :  
مقطع مورد نظر :  
گروه مورد نظر :  
رشته مورد نظر اولویت 1 :  
رشته مورد نظر اولویت 2 :
رشته مورد نظر اولویت 3 :
سابقه کار :  
تلفن ثابت :  
تلفن همراه :  
آدرس ایمیل :  
شهر محل سکونت :  
فایل پیوست :
توضیحات :