موسسه اعزام دانشجو امین دانشجو پاسارگاد

خدمات اعزام دانشجو به اتریش و رومانی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: 114367

تلفن: 22132260-021
تحصیل در برترین شهر دنیا وین
تحصیل در رومانی زیباترین کشور اروپای شرقی
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
موسسه اعزام دانشجوی پاسارگاد
اعزام دانشجو به اتریش و رومانی
بصورت تکی و گروهی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به رومانی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به اتریش

درباره موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد

درباره موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد تحصیل در اتریش و تحصیل در رومانی و ویزای شینگن خدماتی هستند که برای موسسه پاسارگاد از سال 1382 شروع شده است و در زمینه اعزام دانشجو و ارائه خدمات بعد از ورود به دانشجویان مشغول به فعالیت می باشد.
موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد در راستای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشجویان نقش بسزایی را ایفا می کند تا پلی باشد در جهت دسترسی به آینده ای روشنتر برای ایران اسلامی.
موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد در راستای ویزای تحصیلی اتریش و ویزای تحصیلی رومانی و تحصیل در اتریش و تحصیل در رومانی و اعزام دانشجو و ارائه هرچه بهتر و تخصصی تر خدمات به دانشجویان و متقاضیان با بکار گیری بهترین استاندارد های سیستم اداری و پیاده سازی آنها و استفاده از نرم افزارهای تخصصی و سیستم اتوماسیون در ایران و کشورهای دیگر ، سرمایه گذاری هدفمند و موثری در این زمینه کرده است که علاوه بر بی نقص اجرا شدن مراحل کار فواید ارزشمندی برای متقاضیان و دانشجویان دارد.
متقاضیان و دانشجویان با مراجعه به دپارتمان های تخصصی این موسسه بهترین مشاوره و خدمات را جهت:
موسسه اعزام دانشجو پاسارگاد
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
ویزای تحصیلی اتریش
ویزای تحصیلی رومانی
ویزای همراه ( ویزای شینگن)

دریافت می نمایند.

نمای کلی طبقات و دپارتمان های مشاوره
قسمت سکرتی و جوابگویی
سالن انتظار دپارتمان مشاوره
محوطه موسسه

نمای 360 درجه از دپاتمان مشاوره