موسسه اعزام دانشجو امین دانشجو پاسارگاد

خدمات اعزام دانشجو به اتریش و رومانی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره: 114367

تلفن: 22132260-021
تحصیل در برترین شهر دنیا وین
تحصیل در رومانی زیباترین کشور اروپای شرقی
تحصیل در اتریش
تحصیل در رومانی
موسسه اعزام دانشجوی پاسارگاد
اعزام دانشجو به اتریش و رومانی
بصورت تکی و گروهی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به رومانی
موسسه امین دانشجو پاسارگاد
مجری اعزام دانشجو به اتریش

آدرس سفارتخانه اتریش در ایران

تهران ، نیاوران ، خیابان باهنر ، خیابان مقدسی ، خیابان محمود احمدی زمانی ، کوچه میرولی ، پلاک 8-6
کد پستی سفارت اتریش در تهران: 1979633755
تلفن بخش کنسولی سفارت اتریش : 22750046 21 0098
لطفاً در زمان مشخص شده تماس گرفته شود
یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 09:00 الی 12:00 و ساعت 13:30 الی 15:00 به وقت تهران
تلفن امور اداری سفارت اتریش در ایران: 22750040 21 0098
فاکس سفارت اتریش: 22705262 21 0098
ایمیل سفارت اتریش: teheran-ob@bmeia.gv.at